இன்று (18-04-2018) அட்சய திருதியை-யை முன்னிட்டு அருள்மிகு அட்சயலிங்க சுவாமி மற்றும் அருள்மிகு குபேரர் -க்கு சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.