கீழ்வேளூர் அருள்மிகு அட்சயலிங்க சுவாமித் திருக்கோவில் அருள்மிகு சுந்தரகுஜாம்பிகைக்கு ஆடி கடை வெள்ளியை முன்னிட்டு மஞ்சள் காப்பு அலங்காரம் மற்றும்  ஆடிப் பூரத்தை முன்னிட்டு வளையல் அலங்காரம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.